Bachova květová terapie


Jedná se o jemnou a účinnou metodu, která pomáhá ladit naše emocionální stavy, naše prožívání. Podporuje nás kdykoliv, když přichází do našeho života změna nebo když cítíme, že potřebujeme nový impuls. Bachovy esence pomáhají získat nadhled, uvolňují stres, harmonizují naši psychiku a tím mohou podpořit i uzdravení našeho fyzického těla. Podporují také náš osobní rozvoj.

Nabízím testování a namíchání esencí na míru podle individuálních potřeb a potíží daného člověka.

Esence míchám do skleněných lahviček s kapátkem o objemu 50 ml.

Přehled Bachových esencí

Zde se můžete podívat na seznam všech Bachovek, jejich konkrétní rostlinný původ a výčet charakteristických mentálních a emocionálních problémů, které esence pomáhají řešit.

1. Řepík lékařský (Agrimony)

– za usměvavou tváří se skrývají hluboké problémy, bránění se konfrontaci, nechuť vidět pravý stav situace

2. Topol osika (Aspen)

– nevysvětlitelné obavy, nervozita, strach z neznámého, podivné předtuchy

3. Buk (Beech)

– intolerance a přehnaná kritika, tendence vidět pouze chyby druhých, absence soucitu a porozumění

4. Zeměžluč lékařská (Centaury)

– neschopnost prosadit se, podřízenost, neschopnost odmítnout či požádat o pomoc, oběť využívání

5. Rožec (Cerato)

– zpochybňování své schopnosti správně se rozhodnout, neustálé hledání rad druhých

6. Slíva třešňová (Cherry Plum)

– obavy ze ztráty sebekontroly, extrémní vnitřní tlak, zoufalství, hysterické záchvaty

– Součást Krizové esence

7. Poupě jírovce (Chestnut Bud)

– neschopnost či neochota poučit se ze zkušeností, opakování stále stejných chyb

8. Čekanka obecná (Chicory)

– majetnické sklony, egocentrizmus, očekávání od okolí, panovačnost

9. Bílá lesní réva (Clematis)

– nezájem o vnější dění, denní snění, žití v budoucnosti

– Je součástí Krizové esence

10. Plané jablko (Crab Apple)

– přehnaná potřeba čistoty a pořádku, posedlost detaily, sebenenávist, nízké sebevědomí

11. Jilm (Elm)

– vyčerpávající pocit přehnané odpovědnosti, velká únava z přepracovanosti

12. Hořec nahořklý (Gentian)

– ztráta odvahy, pochybnosti, skepse, rychlé vzdávání se, známý původ deprese

13. Hlodaš evropský (Gorse)

– stavy beznaděje, zklamání, pesimismus, nevíra ve změnu

Typická věta: „Stejně to nemá smysl, mně už nic nepomůže.“

14. Vřes obecný (Heather)

– zabývání se jen sebou, egocentrismus, neustálá potřeba být středem pozornosti

15. Cesmína ostrolistá (Holly)

– žárlivost, zlost, nenávist, podrážděnost, podezřívání

16. Zimolez – kozí list (Honeysuckle)

– nostalgie za uplynulým, život v minulosti

17. Habr obecný (Hornbeam)

– mentální únava, nedostatek radosti, zajetí v každodenní rutině, oddalování povinností

18. Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

– popudlivost, netrpělivost, rychlé reakce, vnitřní napětí, výbušnost

– Součást krizové esence

19. Modřín opadavý (Larch)

– nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, očekávání neúspěchu

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

– obavy ze známých věcí (např. strach ze tmy, samoty apod.), ustrašenost, plachost, stydlivost

21. Hořčice polní (Mustard)

– melancholie bez zjevných důvodů, těžké nálady, častý smutek

22. Dub letní (Oak)

– přehnaný pocit odpovědnosti, který stále nutí překonávat překážky spojený s nekončícím

vyčerpáním

23. Oliva (Olive)

– extrémní psychické a fyzické vyčerpání, vleklá únava

24. Borovice lesní (Pine)

– neustálé výčitky svědomí, pocity viny, přílišná sebekritika, obviňování se za chyby druhých

25. Červený kaštan (Red Chestnut)

– přehnané obavy a starost o druhé, očekávání nejhoršího

26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

– panika, obava a pocity bezmoci, vnitřní zablokovanou ve složitých situacích

– Je součástí Krizové esence

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

– vysoké požadavky vůči sobě, vnitřní strnulost, přehnaná touha po vlastní dokonalosti

28. Chmerek roční (Scleranthus)

– nerozhodnost a nevyrovnanost, neschopnost vytvořit si vlastní názor

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

– prožitý tělesný nebo duševní šok, neschopnost se uklidnit

– Je součástí Krizové esence

30. Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

– zoufalství spolu s pocitem, že víc už nelze unést, veškeré snahy nepřinášejí výsledek, extrémní mentální úzkost

31. Sporýš lékařský (Vervain)

– přílišná horlivost, fanatizmus, neschopnost odpočívat pro přílišné zaneprázdnění mysli

32. Vinná réva (Vine)

– ctižádost, vůle dominovat nad ostatními, přehnané prosazování vlastních představ, tyranie

33. Vlašský ořech (Walnut)

– neschopnost udělat rozhodný krok, přecitlivělost, neschopnost přijmout změnu

34. Žebratka bahenní (Water Violet)

– přehnaná hrdost, rozervanost, pouze zdánlivá nezávislost, zdánlivý emocionální chlad k okolí

35. Bílý kaštan (White Chestnut)

– neustále se vracející tíživé myšlenky, vnitřní samomluva

36. Sveřep větevnatý (Wild Oat)

– trvalé hledání pravého životního poslání a cíle, nejistota životního směru, nerozhodnost

37. Planá šípková růže (Wild Rose)

– apatie, rezignace, vnitřní kapitulace, pasivita

38. Vrba žlutá (Willow)

– zatrpklost, vnitřní hněv, pocit oběti osudu, sebelítost, šíření pesimismu

Typická věta: „Tohle si nezasloužím, proč zrovna já?“

39. Krizová esence (Rescue Remedy)

– velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby

– Skládá se ze Slívy třešňové, Bílé lesní révy, Netýkavky žlázonosné, Devaterníku penízkovitého a Snědku okoličnatého

Ceník