Qi gong

Nabízíme individuální i skupinová cvičení zaměřená na:

 • Zdravotní Qi Gong
 • Ženský Qi Gong
 • Nei Gong

Zdravotní Qi Gong

Qi Gong se překládá jako umění práce s energií. Jedná se o celou řadu různých cvičení ve stoje i vsedě, sloužících k upevnění a podpoře zdraví, léčení, harmonizaci, rozvoji síly, zvyšování citlivosti a vnímání. Zahrnuje práci s tělem, dechem a myslí.

Pravidelným cvičením se z Qi Gongu stává cenný seberegulační nástroj, který přináší zklidnění a uvolnění a snadno se využívá v každodenním životě pro zlepšení jeho kvality. prevenci nemocí i samotnou léčbu.

Některé účinky qigongu:

 • odstraňuje stres
 • upravuje trávení
 • slouží jako prevence osteoporózy
 • zlepšuje ohebnost svalů a kloubů
 • snižuje krevní tlak
 • posiluje imunitu a zdraví
 • je prevencí a léčbou různých obtíží
 • zlepšuje schopnost soustředění
 • odstraňuje nespavost

Ženský Qi Gong

Ženský Qi Gong jsou cviky zaměřené na specifickou anatomii a jedinečné energetické a duchovní kvality ženy.

Tyto cviky slouží k regulaci Krve, Jing (esence) a Qi (energie) Srdce a Dělohy a k harmonizaci s lunárními cykly, které ženu ovlivňují. Výsledkem je zlepšení fyzického zdraví, vitalita a duševní vyrovnanost.

Pro ženy, které pravidelně cvičí Qi Gong a procházejí procesem Nei Gong je Ženský Qi Gong nezbytným doplňkem jejich hlavní praxe, který zajistí rychlejší a hladší postup transformačním procesem.

Nei Gong

Nei Gong se týká specifického vnitřního transformačního procesu, kterým si někteří praktici vnitřních umění zvolí projít. V tomto procesu přeměny používáme Qi Gongová , Daoyinová cvičení a cvičení v sedě. Neexistuje nic jako Nei Gongové cvičení či sestava, ale jedná se o transformační fáze, skrze které se praktik posouvá.

Lotus Nei Gong Prague je škola vnitřních taoistických umění, která vznikla jako oficiální pobočka mezinárodní školy Lotus Nei Gong. Zaměřuje se zejména na výuku Qi Gongu, Nei Gongu a Taijiquanu rodiny Yang. Pořádá výuku pro veřejnost v podobě pravidelných večerních cvičení, víkendových či čtyřdenních seminářů a týdenních retreatů. Velmi oblíbený je roční cyklus seminářů nazvaný Úvod do Qi Gongu a Nei Gongu, kde se studenti do hloubky seznamují s různými druhy cvičení, které dohromady tvoří cenné nástroje pro práci s tělem a myslí, pěstování zdraví, zlepšování kvality života a posun v transformačním procesu.

Tato škola se zaměřujeme především na Nei Gongový proces. Trénink začíná prací na fyzickém těle, která tvoří nutný základ pro následný posun práce na energeticou úroveň a dále pak i na úroveň vědomí. 

Zpočátku je důležité zaměřit se na zdravotní aspekt cvičení, ozdravit a posílit tělo a vystavět v něm pevnou základnu, která pak umožní rozvinutí procesu na energetickou úroveň. Každou fázi je třeba postupně postavit na pevných základech, jinak není možné, aby se celý proces odehrál.

Zde najdete aktuální nabídku vypsaných seminářů, ze kterých můžete v případě zájmu vybírat.

Cvičení online

Dění posledních let nás inspirovalo k rozšíření nabídky cvičení v online verzi. Můžete s námi cvičit v jednom z korespondenčních kurzů:

Probuď svůj potenciál – https://potencial.taoinstitut.cz

Ji Ben Qi Gong – https://jiben.taoinstitut.cz

Také se můžete účastnit pravidelných živých vysílání v soukromé FB skupině Neigong Online, kde se cvičí Qigong pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, Taiji a praxe v sedě – vstoupit do skupiny