Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika vykazuje vysokou účinnost u neobvykle široké škály potíží.

S čím může kranio pomoci? Například:

 • bolesti hlavy
 • migrény
 • vady zraku
 • některé poruchy sluchu, tinnitus (zvonění/hučení v uších)
 • ucpané dutiny
 • mentální bdělost, schopnost soustředění, poruchy učení (ADD, ADHD), autismus
 • regulace krevního tlaku
 • syndrom TMK (temporo-mandibulárního kloubu)
 • neuralgie trojklanného nervu
 • zatuhlý krk, bolesti krční páteře a zad, posunuté obratle
 • pohyblivost pánve a kyčelních kloubů, pozice kosti křížové, ischias, délka nohou, držení těla a chůze
 • harmonická funkce bránice a dýchacího ústrojí …

Kraniosakrální biodynamika navíc účinně zmírňuje následky stresu a obnovuje rovnováhu autonomního nervového systému, což platí jak pro akutní, tak pro chronické stresové vzorce.

Lidé, kteří si sebou nesou emoční nebo fyzické trauma, zaznamenávají po kraniosakrálním ošetření výrazné zlepšení, protože se jejich autonomní nervový systém naučí, že může důvěřovat přítomnému okamžiku, a začne se orientovat ke zpracování a integraci v celém systému.

Účinky kraniosakrální terapie mohou být díky jejímu celostnímu přístupu velmi komplexní.

Jak působí

Kraniosakrální biodynamika vnímá člověka jako celek, v němž se vše vzájemně ovlivňuje a biodynamické síly udržují rovnováhu a život. Tato metoda je celostní a její účinek můžeme zakoušet na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální i na úrovni ducha.

Kraniosakrální biodynamika navrací rovnováhu tělu a mysli. Nezaměřuje se na nemoc a nezabývá se odstraňováním symptomů, nýbrž pomáhá organismu najít cestu k přirozené rovnováze a směřuje jej ke zdravému fungování. Na této cestě se klient učí vnímat jemnou dynamiku svého vnitřního světa a rozpoznávat reakce vlastního těla, což prohlubuje vnímání sebe sama a přispívá k celkové stabilitě.

Co se děje při ošetření

Při ošetření vstupuje systém klienta do hluboké relaxace, ve které se aktivují samoléčebné funkce organismu. Organismus se reorganizuje, čerpá energii a harmonizuje podle svých aktuálních potřeb. V bezpečném a klidném prostoru jemného kontaktu si klient může dovolit nechat vše být a odpočívat. V hluboké přítomnosti terapeuta je možné odevzdat všechnu tíhu světa, utišit napjaté nervy a znovu se spojit se svým středem.

Jak probíhá ošetření

Sezení trvá 90min a jeho začátek je věnován úvodnímu povídání, při kterém má klient možnost vyjádřit, jak se mu daří a co ho přivádí. Následuje jemné ošetření, při kterém klient pohodlně leží na lehátku. Je vhodné mít na sobě pohodlné oblečení. Při ošetření se užívá jemného, respektujícího doteku, který vyvolávají reakce těla. V závěru je věnováno pár minut sdílení. V den ošetření se doporučuje klidový režim a hodně pít. Ošetření většinou dobíhá ještě několik dní.

Pro hlubší účinek a dlouhodobější efekt se doporučuje absolvovat více ošetření za sebou, v odstupu jednoho až dvou týdnů.

Základní informace

Kraniosakrální biodynamika je účinná neinvazivní metoda pracující na úrovni Zdraví. Tato úroveň je stále přítomná, je možné se na ni naladit a spojit se silami, které nás utvářejí, vyživují a řídí všechny životní funkce. V kraniosakrální biodynamice se těmto silám říká Potence a řídící princip v pozadí těchto sil se nazývá Dech života. Všeprostupující Dech života je zdrojem všeho projeveného, nejzákladnějším projevem našeho bytí a vrozenou moudrostí těla. Spolupráce s těmito uspořádávajícími silami dává kraniosakrální biodynamice nesmírnou hloubku a představuje esenci léčení.

Historie

Kraniosakrální terapie pochází ze západního lékařství, vyvinula se ve 20 stol. z oboru osteopatie. Americký osteopat Dr. William Garner Sutherland rozvinul kraniosakrální práci a kraniosakrální biodynamika je esencí jeho práce, která vznikla v posledních letech jeho života. Tu potom dále rozvinul jeho žák Dr. Rollin E Becker.

Ceník