Ladičky

„Ten, kdo zná tajemství zvuku,
zná tajemství celého vesmíru. „
~ Hazrat Inayat Khan

Vesmír je jedna veliká harmonická stupnice a naše tělo je jako ladička, která je schopna naladit se na frekvence okolí. Posloucháme-li opakovaně určité frekvence, naše buňky se s těmito frekvencemi postupně slazují. 

Stejně tak jako vše ve vesmíru, také naše tělo je na jemnějších úrovních tvořeno vlnami a vibracemi. Vibrace a vlny zvuku jsou schopny prostupovat skrz jakoukoliv hmotu. Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu, podle dané frekvence, kterou přijímají.

Při této terapii se používají ladičky, nalazené na specifické frekvence, které mají různé účinky. Ladičky bez závaží se používají na působení v jemnohmotném těle, zatímco ladičky se závažím jsou sestrojené k práci přímo na fyzickém těle.

Jaké ladičky používám:

Harmonické spektrum

Základní sadou s mnoha způsoby použití je Harmonické spektrum, které obsahuje osm ladiček, kompletní oktávu lazenou podle Pythagorovi matematiky. Tato sada je založena na geometrické posloupnosti čísel 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Každé číslo je získáno zdvojnásobením předchozího čísla. Harmonické spektrum je střední oktáva stupnice výše uvedených čísel a obsahuje perfektní kvintu poměr 3:2.

Podle hinduistické tradice se jedná o tradiční čakrové frekvence, kde C je kořenová čakra, D sakrální, E solar plexus atd.

Harmonické spektrum vydává čisté tóny a podtóny, které nám pomáhají uvolnit se a vystředit.

C 256

D 288

E 320

F 341,3

G 384

A 426,7

H(B) 480

C 512

Používají se samostatné tóny jako i různé intervaly (dvě ladičky najednou), například na čištění a harmonizaci čaker, pro podporu rovnováhy nervového systému, kvalitní spánek, harmonizaci trávení, uzemnění, pro podporu motivace, životního směřování, zvýšení kreativity. Také se používají ke zklidnění úzkosti, smutku, nadměrného přemýšlení a hněvu.

Solfeggio frekvence

Všechny frekvence, vycházející z posvátné geometrie, mají z matematického hlediska svůj účel a úžasný léčebný efekt. Jaké frekvence tedy mají vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky? Ve Vesmíru je vše jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence, které mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou dlouhou dobu prostým lidem skrývané SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými výraznými léčivými účinky.

V dávných dobách se tyto frekvence používaly jako léčebné Gregoriánské chorály, které byly zpívané v kostelích. Jenže po roce 1050 tyto frekvence „záhadně“ zmizely, zřejmě proto, že měly opravdu velkou sílu léčit a harmonizovat lidské vědomí a mocenské síly měly a stále mají s lidstvem zcela jiné plány. Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice a skládání léčebných chorálů. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 zadokumentovaných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně skryty pod zámkem v útrobách vatikánských archivů. Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako „chvalozpěv na Jana Křtitele“ (Ut Queant Laxis – https://www.youtube.com/watch?v=nK0CE5dIxCc) se však nečekaně objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice – Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Postupem času byly k těmto frekvencím přidány ještě další tři frekvence.

Základní Solfeggio frekvence a jejich léčivé účinky:

Osvobozující, UT – 396 Hz, osvobozuje od pocitu viny a strachu. Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává energii k jejich dosažení. Očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek při realizaci cílů. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

Usnadnění změn, RE – 417 Hz, tento tón je spojen s rezonancí empatie. Tón RE může pomoci změnit odcizení člověka od cesty ke Světlu a může způsobit jeho návrat na správnou cestu. Čistí traumatické zážitky a maže destruktivní vlivy minulých událostí. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA tak, aby fungovaly optimálním způsobem. Buňky pak dodávají tělu energii ve zvýšené míře a tak pomáhají využít jejich tvůrčí a energetický potenciál.

Frekvence lásky, MI – 528 Hz, transformuje a doslova dělá zázraky, protože opravuje DNA. Tón MI za podpory energie vyvěrající z této frekvence slouží k návratu lidské DNA do jejího původního, takřka dokonalého stavu. Tím, jak postupně dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, pročišťuje se podvědomí a aktivuje se tvořivost. Lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu. Tón MI také zprostředkovává lidem hluboké duchovní zkušenosti a směřuje je k osvícení.

Harmonizace mozku, FA – 639 Hz, tato frekvence pomáhá vytvořit harmonickou společnost a přispívá k vytváření harmonických mezilidských vztahů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, pak tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, jejich vzájemné porozumění, toleranci a lásku. Osvědčila se také při komunikaci s paralelními či duchovními světy.

Očista buněk, SOL – 741 Hz, probouzí intuici a spojuje lidi s nelineárním poznáním. Tato frekvence čistí buňky od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života. Tón Sol čistí buňky od různorodého elektromagnetického záření a znečištění a vede všechny k čistějšímu, stabilnějšímu a duchovnímu životu.

Zvýšení intuice, LA – 852 Hz, prohlubuje intuici, osvícení a lásku bez podmínek. Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního stavu. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít naši přirozenou povahu.

Info o Solfeggio frekvencích převzato z webu: celostnivzdelavani.cz

111 Hz

Frekvence 111 Hz je jedna z těch, která má silný regenerační potenciál na živý organismus a působí jako omlazující frekvence buněk. Označuje se jako frekvence vysokého vědomí nebo také svatá. Je to průměrná rezonanční frekvence neolitických památek archaeoakusticky testovaných Cambridgeskou univerzitou.

Prostřednictvím MRI bylo zjištěno, že stimuluje pravostrannou prefrontální kůru mozku, problémovou oblast pro autismus a jiné emocionální a vývojové poruchy. Během několika minut po vystavení působení 111 Hz se neuronová aktivita pohybuje v mozku z levého předního laloku napravo. V té době jsou jazyková centra „tlumená“ spolu se zvýšenou aktivitou theta vlny, která se běžně spojuje se spánkem a regenerací buněk. Celkový účinek je jemný, změněný stav vědomí, s potenciálem trénovat mozek a stimulovat dlouhodobější neuronální aktivitu v pravé hemisféře mozku, čímž dochází k podpoře tvořivosti, intuice, meditaci, uvolnění, dosažení bodu „nula“ a spojení s Univerzem. Numerologicky představuje otevření energetické brány a zhmotňování myšlenek.

Ohm 136,1 se závažím

Zvuk ÓM je považován za prvotní zvuk, který obsahuje všechny ostatní zvuky, je matkou všech zvuků, je frekvencí naší duše. Opakování „OM“ má silný terapeutický účinek, umožňuje nám udržovat duševní a emocionální klid. Terapie pomocí zvuku OM upřednostňují mnozí terapeuti a léčitelé a je výborným výchozím bodem i pro ty, kteří se zajímají o terapie zvukem.

Ladička vibruje na frekvenci 136,10 Hz, která je označována jako klasická ÓM frekvence, nebo kosmické ÓM. Používá se především na oblast srdeční čakry a hrudníku. Akustická vibrace ÓM je relaxační a povzbuzující. Prohlubuje dýchání, uvolňuje tělo od napětí, pomáhá při soustředění a při léčbě bolesti. Závaží na konci ladičky slouží k prohloubení rezonance a „utlumení“ zvuku. Na základě toho není tak „zvučná“ jako ladička ÓM 136,1 Hz bez závaží a lépe ji přijímají osoby citlivé na zvuk a zvířata.

Tuto ladičku je vhodné použít při meditaci, při práci s energiemi, před důležitým pracovním setkáním a po těžkém psychickém vyčerpání. Její vibrace zklidňuje a čistí celý energetický systém. Vzhledem k těmto účinkům je vhodná i při uklidnění hyperaktivních dětí, při problémech s učením a soustředěním, práci s autisty, při psychických problémech, stresu, strachu a nervozitě. Je vhodná pro děti od 5 let také pro zvířata, na která působí velmi uklidňujícím dojmem a uvolňuje u nich různé strachy a fobie, které mohou vyústit až v agresivní chování.

Je to jedna ze základních ladiček pro terapeuty, maséry, lékaře, veterináře, střihače psů, pracovníky útulků, jakož i pro domácí použití.

Nízké Ohm 68,05 Hz se závažím

Používá se zejména na spodní část těla. Její frekvence uzemňuje, otevírá a odstraňuje hluboké energetické blokády v našem těle, napětí a stres. Je vhodná především pro práci na spodní části těla a uzemnění. Může se používat samostatně nebo v kombinaci s ladičkou OM 136,1 Hz, čímž se vytvoří nádherný hudební interval s ohromným terapeutickým účinkem. Zatímco frekvence ÓM 136,1 Hz se používá především v oblasti srdeční čakry a hrudníku (vyrovnává střed těla), frekvence Nízké ÓM 68,05 Hz slouží k vyrovnání spodní části těla a pánevní oblasti. Použijte obou frekvencí současně vytváří propojeno, rovnováhu a vzájemnou „komunikaci“ střední a dolní části těla. Použití dvou ladiček Nízké ÓM najednou vytváří celkovou rovnováhu, klid, soustředění a hluboké uzemnění. Tato kombinace je vhodná bezprostředně po masáži nebo práci s energiemi, meditaci, astrálním cestování a pod. k uzemnění. Frekvence této ladičky je rovněž vhodná při práci se zvířaty, která jsou vystrašená, vystresovaná, bázlivá a agresivní.

Mozkové vlny

Tyto ladičky jsou sestrojeny na základě výzkumu elektromagnetických vln lidského mozku (Delta: 1 – 3 Hz, Theta: 4 – 7Hz, Alfa: 8 – 12 Hz, Beta: 13 – 18 Hz) a jejich souvislostí s různými stavy vědomí:

Vlny Delta – hluboký spánek a regenerace organismu

Vlny Theta – hluboké uvolnění a meditace (mozek dosahuje těchto frekvencí v určitých fázích spánku, v bdělém stavu vědomí mohou při těchto frekvencích přijít nápady pro neobvyklá řešení problémů, hluboké vnuknutí, rozvoj intuice a vize)

Vlny Alfa – uvolněné uvědomění, vědomí JÁ, kreativita a zrychlené učení

Vlny Beta – vysoká pozornost a zaměření, rychlé myšlení, neklid

Když jsou tyto ladičky rozezněny dvě současně (základní C 256 Hz + příslušná vlnová délka), mozkové hemisféry se snaží oba zvuky spolu propojit a vytvořit třetí tón který se nazývá binaurální rytmus. Tento vnímáme jako jemné pulzování. Binaruální rytmus jemně přivádí mozek do změněného stavu vědomí.

Terapie s těmito ladičkami se doporučuje při zmírňování příznaků duševních poruch, depresí, závislostí, stavech apatie, při poruchách soustředění, u autistických osob, při stavech velkého psychického vyčerpání.

Nervy 50 Hz

Tato ladička je vynikajícím pomocníkem při úlevě od bolesti z namoženého svalstva, svalových spasmů a křečí. Frekvence 50 Hz dává signál mozku, aby při daných situacích vyslal k postiženému místu endorfiny a odstranil bolest a napětí. Pokud dojde k poškození nervů (vlivem úrazu, popálení, operace apod.), odstraní se citlivost daného místa a nedokáže již adekvátně reagovat na vnější podněty (ztráta citlivosti, vnímavosti apod.). Tyto poruchy lze používáním frekvence 50 Hz eliminovat.

Cirkulace 586 Hz

Tato frekvence pozitivně působí na krev a lymfu. Podporuje okysličení krve, čímž se zvýší prokrvení celého těla a dochází k lepší cirkulaci živin a hormonů v těle.

Velmi dobře působí jako podpůrný prostředek při léčbě artritidy a zánětlivých onemocnění kloubů a šlach (karpální tunel, zamrzlé rameno…), protože zlepšuje oběh krve v kloubech. Je vhodná také pro starší lidi, kteří často trpí oběhovými poruchami, upravuje krevní tlak, odstraňuje cholesterol v cévách a játrech. Je velmi účinná při onemocnění ledvin a lymfatického systému. Rychle a účinně nahrazuje lymfomasáž, podporuje léčení zánětu dutin, uzlin, středního ucha a otoků. Je vhodná také pro miminka, děti a zvířata.

Sharp

Sharp (v překladu tón zvýšený o půltón) je set pěti ladiček, které tak, jako Harmonické spektrum, jsou vytvořeny na základě Pythagorovy stupnice. Tyto frekvence doplňují chybějící spojení mezi čakrami a jsou mezistupněm při přechodu od jedné energetické úrovně (frekvence) k další, od jednoho prvku k druhému v procesu lidského vývoje a evoluce.

Tyto frekvence jsou vibracemi průsečíků kanálů Ida, Pingala a Sušumna (hlavních energetických kanálů v těle).

Frekvence a jejich účinek:

Posvátný Kalich C # 266,6 Hz – je na fyzické úrovni základní místo (centrum) energie a vědomí. Nachází se mezi první a druhou čakrou. Jeho barva je oranžovo-červená.

Dan Tien D # 300 Hz – je důležitý záchytný bod pro vnitřní meditativní techniky. Na fyzické úrovni se nachází v oblasti břicha (asi tři prsty pod a za pupkem). Toto centrum je velmi důležité při dechových technikách a meditaci. Je považováno za fyzické těžiště lidského těla a je sídlem naší vnitřní energie. Barva je zlatá.

Vyšší Srdce F # 355,5 Hz – nachází se mezi srdcem a krkem. Nazývá se také Ananda Khanda. Je důležitým aktivátorem Vyššího vědomí. Při jeho plném otevření a vyvážené energii cítíme soucit a dokážeme odpouštět všem (včetně sebe). Barva je zeleno – modrá.

Mozkový kmen G # 400 Hz – je součástí centrálního nervového systému. Nachází se ve spodní části mozku a tvoří jej prodloužená mícha, Valorův most a střední mozek. Řídí motorické a smyslové funkce, koordinaci pohybů, respirační a srdeční činnost. Řídí a upravuje centrální nervový systém, reguluje spánkový cyklus. Barva královská modrá.

Vyšší mozková centra A # – 444,4 Hz (limbický systém) – funkční soustava v CNS, kterou tvoří některé oblasti mozkové kůry a podkorových center. Mají ho všichni savci. V Limbickém systému se zaznamenávají „otisky“ prožitých situací a vzpomínek. Ovlivňuje chování, vyvolává příjemné nebo nepříjemné pocity (včetně strachu) a chování v konkrétní situaci. Společně s hypotalamem reguluje reakce organismu na vnější podněty. Barva indigově modro – fialová.

Info o těchto ladičkách převzato z webu: damara.sk, kde je možné ladičky zakoupit